Đại diện Việt Nam được giao trọng trách trong cuộc bầu chọn Quả Bóng Vàng

Đại diện Việt Nam được giao trọng trách trong cuộc bầu chọn Quả Bóng Vàng

Nhà báo Trương Anh Ngọc là một trong 4 chuyên gia sẽ đưa ra danh sách đề cử danh hiệu Quả Bóng Vàng 2022 theo thể lệ mới.