Free Fire bất ngờ bị xóa khỏi Google Play và App Store

Free Fire bất ngờ bị xóa khỏi Google Play và App Store

Ưng dụng Free Fire của Garena đã bất ngờ bị xóa bỏ khỏi App Store và Play Store tại Ấn Độ từ ngày 13/2.