VTVcab phát sóng trực tiếp giải đua thuyền máy thế giới F1H2O

VTVcab phát sóng trực tiếp giải đua thuyền máy thế giới F1H2O

Giải đua thuyền máy nhà nghề F1H2O và mô tô nước thế giới Aquabike sẽ được tường thuật trực tiếp trên VTVcab vào ngày 29/9 đến 1/10.