Trần Quang Lộc bảo vệ thành công đai vô địch LION Championship

Trần Quang Lộc bảo vệ thành công đai vô địch LION Championship

Trần Quang Lộc bảo vệ thành công đai vô địch khi giành chiến thắng tính điểm trước võ sĩ thách đấu Kamil Michal Nguyễn Văn tại LION Championship 06