LỊCH SỬ: Tổ trọng tài toàn nữ điều khiển trận Đức gặp Costa Rica

LỊCH SỬ: Tổ trọng tài toàn nữ điều khiển trận Đức gặp Costa Rica

Trận đấu cuối cùng tại bảng E giữa Đức và Costa Rica sẽ là lần đầu tiên trong lịch sử được điều khiển bởi tổ trọng tài toàn nữ.