Cử tạ Việt Nam có thể bị phạt nặng với sự cố Doping

Theo nhiều nguồn tin, vào ngày 12/4, tiểu ban y tế và phòng chống doping của BTC tại ĐH thể thao lần 9 đã gửi thông báo đến các VĐV bị nghi ngờ sử dụng chất cấm khi thi đấu. Tuy vẫn đang trong điều tra nhưng cử tạ Việt Nam sẽ gặp nhiều ảnh hưởng bởi Liên đoàn cử tạ Thế giới sẽ đưa ra án phạt nặng với các quốc gia vi phạm phòng chống doping.